WEES WELKOM

Elke zondag opent de kerk om 09:30 met koffie en thee (of wat fris), om 10:00 uur gaan we dan van start. Na afloop is er altijd tijd voor een praatje en wat te drinken. Op de eerste zondag van de maand doen we dat met een heerlijke lunch. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. 

DIENST

Zondag 21 juli 2024
Voorganger: Mirjam de With
Collecten: Media / Jeugdwerk
zomervakantie

Zondag 28 juli 2024
Voorganger: Elselie de Jong
Collecten: Missionaire activiteiten / Diaconie
zomervakantie

EIGENTIJDS IN EEN VERANDEREND TIJDPERK

Waarom zijn we kerk? Jezus heeft ons verlost van de zonde. Hij heeft zijn Geest aan ons gegeven. Die Geest werkt in ons. Bij ons staat Jezus Christus centraal! Zelf zei Jezus eens: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”. Hij is het licht. Dat Licht willen we als individu en als gemeente volgen. En Hij geeft ons licht. Dat willen we graag aanpakken en met anderen delen. Daarom zijn we kerk!

LAAT WETEN DAT JE KOMT!

OVER ONS

Elke zondag opent de kerk om 09:30 met koffie en thee (of wat fris), om 10:00 uur gaan we dan van start. Een kerkdienst duurt een uur tot anderhalf uur. We zingen, bidden en lezen uit de bijbel. Heb je geen bijbel? We hebben er in de kerk genoeg! Het zingen doen we onder leiding van verschillende instrumenten: piano, gitaar, drum. Maar ook keyboard, dwarsfluit, harp.

Na afloop is er altijd tijd voor een praatje en wat te drinken. Op de eerste zondag van de maand doen we dat met een heerlijke lunch. Er is altijd een nazorgteam beschikbaar, als je na de dienst even wilt napraten of bidden. Je kan altijd bij iemand van het nazorgteam terecht.

In de kerk is aandacht voor de kinderen en jongeren. Zij mogen ook ervaren dat ze een plek hebben in de gemeente, als kind van God. We hebben daarom tijdens de kerkdiensten voor kinderen tussen 0 en 12 jaar een kindergroep. Voor de jongeren tussen 12 en 17 jaar is er GO 053, onze tienerbeweging die buiten de reguliere kerkdiensten plaatsvindt. Vanaf 16 jaar mag je meedoen met de catechisatie als voorbereiding op het doen van belijdenis.

Wij zijn een grote, diverse groep mensen. We hebben een kenmerk gemeen: we geloven allemaal dat God onze Vader en Redder is. Door menselijke ongehoorzaamheid heeft de zonde ons in de greep, maar Gods liefde voor de mensen is groot. Jezus Christus, zijn Zoon, is naar de aarde gekomen om voor ons te sterven aan het kruis. Dit is zijn offer om onze schuld te betalen. Na drie dagen is Hij opgestaan en heeft Hij de zonde overwonnen. Hierdoor zijn wij geroepen om in vrijheid te leven. Jezus staat hierom centraal in ons leven. Hij werkt in ons met de kracht van de Heilige Geest.

Door dit geloof mogen wij ons Zijn Kinderen noemen, samen vormen we een gezin. We zijn aan elkaar gegeven om samen God groot te maken. Zoveel mensen vraagt wel wat organisatie. Daarom hebben we de gemeente opgedeeld in kringen, waarbinnen we in het dagelijks leven naar elkaar omkijken. Soms door samen uitjes te organiseren of bijbelstudie te houden. Elke kring heeft een kringleider, die in de gaten houdt of het loopt. Ook zijn er een ouderling en diaken betrokken. De ouderlingen en de dominee, Arjen de Groot, vormen de kerkenraad.

BEKIJK ONS GEMEENTEPROFIEL
Stadskerk de Verbinding is een kerk van Jezus Christus. Ons verlangen is dat we getuigen van Jezus Christus, dat we Hem laten zien in de stad en om ons heen en dat we herkenbaar zijn aan de gaven van de Geest. Stadskerk de Verbinding kiest daarom met overtuiging voor een eigentijds profiel voor de gemeente waarin we met het evangelie in woord en daad aansluiten bij de huidige en toekomstige generaties van onze gemeente, de omgeving waarin wij leven en het veranderende tijdperk waarin God ons geplaatst heeft. Stadskerk de Verbinding is een eigentijdse geloofsgemeenschap met de Bijbel als bron, Jezus als focus, de 21e eeuw als context en Enschede als de plek waar wij leven. Onze missie is om Jezus Christus te kennen. Zijn enorme liefde drijft ons naar de mensen in en buiten deze stad. Daar willen we handen en voeten aan geven. Dat doen we met de kracht en de creativiteit die God ons geeft. Verbinding zoeken, ontmoeting creëren, mensen op een relevante manier helpen en liefhebben… dat is een hele uitdaging! Daar is wijsheid voor nodig, creativiteit, doorzettingsvermogen en oprechte interesse. Wij geloven dat God ons daarbij helpt!

Gereformeerd.

Stadskerk de Verbinding is onderdeel van kerkverband gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Binnen deze bandbreedte geven wij onze dienst een eigen inrichting.

Gemeenschap.

Als gemeente zijn wij samen en ieder persoonlijk verbonden met Christus, op zondag in de eredienst en doordeweeks in onderlinge ontmoeten in bijvoorbeeld de kringen. We streven naar ontmoetingen die gekenmerkt worden door onderling vertrouwen, openheid, eerlijkheid en gezelligheid.

Discipelschap.

We zijn in eerste plek op Christus gericht. Als leerlingen ontvangen we onderwijs in de diensten op zondag. Daarnaast hebben we diverse vormen (denk aan kortlopende gemeenteprojecten, de Alpha-crusus en (pre-)marriagecourse) en het jeugdwerk (in de dienst voor 0-12 jaar en doordeweeks voor 12+).

Eredienst.

In onze diensten op zondag vieren wij de gemeenschap met God en met elkaar door bidden, een preek en aanbidding. Er is ruimte voor ontmoeting en we zetten onze talenten in op verschillende manieren in de dienst.

Missionair.

We zetten ons bewust in om het evangelie te delen met de mensen om ons heen door onder andere de sportcommunity, Umoja, Sonrise, Open Kerkdeuren, Stichting XiE. We willen Christus’ liefde laten zien in woord en daad.

ONTMOET MENSEN UIT ONZE GEMEENTE

LOUISA BOSCH

GEMEENTELID

ARJEN DE GROOT

VOORGANGER

BENTE DE ROODE

GEMEENTELID

“Ik voelde God, de heilige geest in mij.”

LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL!

“Weet je wat ik ook fantastisch vind: dat ik door andere mensen heen God mag leren kennen.”

LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL!

“Ik heb een keuze gemaakt voor God!”

LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL!

LIVESTREAM

Bekijk onze livestream op YouTube!

Het is weer mogelijk om kerkdiensten te bezoeken in ons gebouw!
Wil je eerst eens kijken wat een kerkdienst precies inhoudt, of ben je gewoon nieuwsgierig?

We gaan elke zondag om 10.00 ’s ochtends live op ons YouTube kanaal, zodat je ook digitaal onze dienst kan meevieren.

KIJK MEE!

HOE LAAT EN WAAR?

Countdown: 09:50
Start dienst: 10.00

Haaksbergerstraat 118
7513 EA Enschede

Parkeren kan op het parkeerterrein achter de kerk. Bereikbaar via de Haaksbergerstraat (links naast restaurant Zeytin)

HOE KOM JE ER?

Kom je met de auto, de fiets of met het openbaar vervoer? Klik op de iconen voor de snelste route.

MET DE AUTO
MET DE FIETS
MET HET OV
ROLSTOELVRIENDELIJK

INFO

Hier vind je onze ANBI informatie en de disclaimer.

ANBI INFORMATIE
DISCLAIMER

CONTACT

Heb je een vraag voor ons of wil je iets delen? Laat het ons weten.

STUUR EEN E-MAIL
SCRIBA